Política de privacidad

Toda comunicación con PeiteArte por calquera medio, supón o consentimento expreso para que os seus datos persoais sexan incorporados a ficheiros titularidade de Peitearte, Praza Galicia, 15 Entlo. Castro Riberas de Lea, Lugo.

Estes datos de carácter persoal serán tratados conforme ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Por tanto, o interesado poderá exercer dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición con respecto aos datos persoais que consten nos expresados ficheiros, podendo revogar o seu consentimento por escrito en calquera momento.

 

 

Contacto

Tormentosa, 5 Castro Ribeiras de Lea
Teléfono: 982 31 00 33
Email: outletfolguicastro@gmail.com